topspeles.lv
» Sludinājumi
Mani sludinājumi

Reklāmas sludinājumu portāla TopReklama.lv lietošanas noteikumi

1. Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto sludinājumus TopReklama.lv. 

2. Reklāmas sludinājumu portāls TopReklama.lv paredzēts lojālu lietotāju reklāmu ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā . 

3. Ievietojot reklāmas sludinājumu TopReklama.lv, lietotājs piekrīt TopReklama.lv lietošanas noteikumiem. 

4. Ievietojot sludinājumu TopReklama.lv, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu. 

5. Ievietojot reklāmas sludinājumu TopReklama.lv, lietotājs piekrīt saņemt reklāmas paziņojumus uz sludinājumā norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī un ne vairāk kā 5 reizes par vienu iesniegto sludinājumu.

6. Sludinājumu pievienošana portālā TopReklama.lv ir bezmaksas pakalpojums, katrā sludinājumā ir iespēja pievienot piecus attēlus, virsrakstu, aprakstu, kontaktinformāciju.

Sludinājumu satura noteikumi: 

7. Sludinājumi netiek pieņemti ( tiek izdzēsti ), ja: 

7.1 Sludinājumā ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, krāpnieciska informācija, teksts vai pievienotais attēls. 

7.2 Sludinājums ievietots neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā TopReklama.lv sadaļā. 

7.3 Sludinājumā ir vispārīgs, nekonkrēts piedāvātā objekta vai pakalpojuma apraksts. 

8.4 Sludinājums atkārtojas 

8.5 Sludinājumā nepareizi aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, kļūdaina informācija. 

8.6 Sludinājumam pievienotais attēls, neatbilst konkrētam piedāvājumam sludinājumā. Sludinājumam pievienots sliktas kvalitātes attēls. 

8.7 Sludinājumam pievienots attēls ar pārāk spilgtu fonu, saliktām vairākām bildēm vienā attēlā vai savādāk tiek mākslīgi izcelts citu vidū. 

8.8 Sludinājumā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības. 

8.9 Sludinājuma teksts rakstīts citā valodā, izņemot latviešu, krievu vai angļu. 

8.10 Sludinājumā daudz pareizrakstības kļūdas. 

8.11 Sludinājumā tiek prasīta jebkāda priekšapmaksa par piedāvāto objektu vai pakalpojumu. 

8.12 Sludinājums domāts informācijas par lietotājiem vākšanai. 

8.13 Par sludinājumu sūdzas daudz citu lietotāju. 

8.14 Sludinājums bez attiecīgās licences numura un konkrētas uzņēmuma kontaktinformācijas, ja objektam vai pakalpojumam nepieciešama licenzēšana. 

8.15 Sludinājums saistīts ar erotiskiem un seksa pakalpojumiem, medikamentu un citu preču izplatīšanu caur aģentu tīklu, MLM. 

8.16 Sludinājums saistīts ar pelnīšanas iespējām internetā ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem

8.17 Sludinājumā tiek piedāvātas cigaretes, alkohols (izņemot kolekcijas), prekursori, kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī pēc CE normām nesertificētas preces. 

8.18 Sludinājumā tiek piedāvāts kontrafakts vai kontrabanda. 

8.19 Sludinājumi ir no citiem sludinājumu servisiem, izsolēm vai darbā iekārtošanās firmām. Sludinājuma tekstā, speciālajos laukos, pievienotajos attēlos ir citu vai līdzīgu TopReklama.lv servisu vai darbā iekārtošanās firmu reklāma, logotipi utt.. 

8.20 Sludinājumā tiek meklēti jebkāda veida uzkrājumi, ziedojumi.

8.21 Sludinājumā ir norādes uz resursiem, kas nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām, satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot TopReklama.lv sludinājumos.

8.22 Sludinājumā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un jautājumi. Aizliegts izmantot izsaukuma un jautājuma zīmes. Sludinājuma tekstam jābūt tikai informatīvam.

9. Sludinājumu serviss TopReklama.lv ir tiesīgs sniegt informāciju par lietotāju LR policijai, tiesu iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma LR likumdošanas kārtībā. 

Pušu atbildība 

10.1 Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sludinājuma saturu, LR likumdošanas un reklāmas portāla TopReklama.lv lietošanas noteikumu, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju pārkāpumiem. 

10.2 Sludinājuma servisa TopReklama.lv administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu, TopReklama.lv darbību vai nepieejamību

Noteikumu izmaiņu kārtība: 

11. Reklāmas sludinājumu portāla TopReklama.lv lietošanas noteikumi var tikt mainīti, izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža TopReklama.lv lapā. 

Datums: 10.01.2011.

Lietošanas noteikumi | Reklāma portālā | Mani sludinājumi | Sazināties ar mums
Visas tiesības aizsargātas © 2024 TopReklama.lv